Stugpärmen

 

Här finns alla textsidor och blanketter som ingår i stugpärmen med undantag av Flik 1 Lotten och Flik 2 Arrendeavtal. Dessa båda dokument är individuella för varje lott och läggs därför inte ut här!

Alla medlemmar kan öppna och skriva ut de lika dokumenten för att hålla stugpärmen aktuellrmen aktuell
Om man saknar utskriftsmöjlighet, kontakta ordföranden!

Nytt för 2017 är att sidorna Miljöpolicy och Trädgårdsskötsel tillkommit under flik 3. Vilket medför att registret har utökats med en flik.

I sidförteckI sidförteckningen under flik 1 finns alla dokument listade med gällande datum. Alla dokument som har datum 2017-08-13 är uppdaterade och ersätter de tidigare och skall in i pärmen.

Ändringarna för 2017 utöver Miljöpolicy och Trädgårdsskötsel är följande:

Organisation (styrelse och övriga funktionärer)
Byggregler
Bilparkering
Gemensamma utrymmen
Wi-Fi

På gång i sommarstaden

Tillbaka till startsidan