Rapport från styrelsen
2018-08-31 anders
Inför senaste styrelsemötet gjorde kommunens markförvaltare en liten rundvandring på koloniområdet tillsammans med ordföranden. Bland annat fästes det då uppmärksamhet på att staketet vid brevlådorna måste bytas ut. Även utfarten från den norra parkeringen måste ses över. Där behövs dels en skylt som uppmärksammar cyklister på att det finns en utfart och dels en utfasning av asfaltskanten. Att sargerna på den södra parkeringen behöver lagas och bytas uppmärksammades också. Häcken längs lekplatsen kommer att föryngringsbeskäras av kommunen.
De som har för höga träd på sina arrendetomter eller för vidlyftiga häckar ut mot gångarna kommer att åläggas att åtgärda detta innan nästa säsong såvida detta inte självmant åtgärdas.
Styrelsen har kontaktat Miljöförbundet angående toaletter på den egna lotten. Kärl som töms i de två tömningsstationerna är tillåtna utan anmälningskrav inom området och Miljöförbundet anser inte att det finns någon anledning att anta något annat än att det fungerar bra.
Om någon kolonist har synpunkter angående detta går det bra att maila ordförande eller lägga ett brev i styrelsens låda som sitter på kioskens gavel.
Styrelsen beslutade på senaste mötet att kontakta VA-enheten i kommunen för att undersöka vad som gäller angående möjligheterna att koppla på alla kolonilotter på det kommunala avloppsnätet. Detta enbart för att ta reda på fakta eftersom det då och då uppstår diskussioner i ämnet.
Styrelsen har också beslutat att byta ut den stora skylten längs Kolleviksvägen. En ekplanka är uppsågad och ligger för torkning på ett sågverk. Förhoppningsvis kommer den upp till våren.

2018 08 31
Anders

 
 
På gång i sommarstaden

På gång i sommarstaden

Aktuellt

Hela kalendern 2019

Nyheter
Alla nyheter 2019
Prenumerera på nyheter!