Rapport från Styrelsen
2018-08-03 anders
I samband med förra styrelsemötet genomförde styrelsen en liten inspektion av området för att se hur väl våra gemensamma regler efterföljs. På det senaste mötet summerade vi resultatet av denna inspektion och kunde konstatera att flera kolonister självmant har tagit ner för höga träd och ansat lite vidlyftiga häckar. Alla har dock inte gjort det och vi kommer nu att kontakta de som vi anser inte följer de regler som vi har.
Vi diskuterade på senaste mötet även det faktum att de som cyklar på området ibland gör det alldeles för fort och tanklöst. Genom varje grind på varje lott kan faktiskt ett litet barn när som helst komma utrusande. Den som väljer att cykla på området måste tänka i de banorna och inte betrakta koloniområdets gångar som cykelvägar i allmänhet. Vi är övertygade om att gående, lekande barn och cyklister kan samsas väl inom koloniområdet, men då krävs det hänsyn och sunt förnuft.
På senaste mötet diskuterade vi även miljöstationen. I sommar har vi haft problem med att vissa insamlingskärl blivit överfulla. Vi vill därför understryka att när ett kärl är fullt så är det fullt och då ka inget mer läggas i. Locket ska kunna stängas utan problem. Om det är risk att det inte går att stänga locket så får vi ta hem våra pappersförpackningar eller tomflaskor och lägga dessa på de insamlingsplatser som vi använder i vårt fasta boende. Om vi inte sköter miljöstationen finns det risk att vi inte får ha den kvar över huvud taget.
Föreningens flerårige vaktmästare, Lasse har meddelat att han inte vill fortsätta. Styrelsen undrar därför om det finns några som skulle kunna vara intresserade av att bilda en lite grupp som tar hand om löpande praktiska saker som en vaktmästare brukar sköta. Vi tar upp detta på sommarmötet den 12 augusti, så fundera över saken.

2018 08 03
Anders
 
 
På gång i sommarstaden

På gång i sommarstaden

Aktuellt

Hela kalendern 2019

Nyheter
Alla nyheter 2019
Prenumerera på nyheter!