Norra parkeringen
2018-07-13 anders
Sommarstaden är populärt och ibland är det ont om parkeringsplatser på den norra parkeringen. Föreningen har utökat parkeringens yta så att det numera är möjligt att parkera två bilar i rad på den södra sidan av den norra parkeringen. Ni som har två bilar bör utnyttja detta. Ni kan även upplysa besökare att utnyttja möjligheten att ställa bilen direkt efter er egen. Om två bilar till varje stuga ställs i bredd tar parkeringsplatserna slut mycket snabbt.
Alternativet är parkeringen på östra sida av Kolleviksvägen efter Vettekullavägen.

Anders