rapport från styrelsemöte
2018-06-01 anders
På senaste styrelsemötet godkände vi två överlåtelser och hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 19 och 67 välkomna till Sommarstaden.
Lördagen den 9 juni har vi årets andra arbetsdag. Då ska fönster putsas på dansbanan, häcken vid den södra toan klippas och ogräs rensas från gångar som inte ligger inom lotternas ansvarsområde.
Eventuellt har vi även fått ett lass grus till gångarna.
Och naturligtvis blir det gemensamt mingel med kaffe och varmkorv efteråt.
Vi har ansökt om att få en hjärtstartare placerad i Sommarstaden. Kommu-nens nuvarande regelverk tillåter dock inte att de placerar en sådan hos oss. Regelverket ska emellertid omarbetas i syfte att göra det möjligt att placera ut hjärtstartare på platser som Sommarstaden och när det är klart lämnar vi in en ny ansökan.
Tiden går fort och det är inte särskilt långt till midsommar. Stången ska kläs och resas dagen innan midsommarafton och då passar vi på att ta ner slyet i skogsbrynet för att använda grönskan på stången. Alla är välkomna att hjälpa till. Och kanske klipper någon kolonist sin häck lagom till detta.
Två av styrelsens ledamöter (Alf och Marianne H) har nyligen varit på en juridikkurs och där lärt sig en hel del om hur vi ska förhålla oss till de lagar och bestämmelser som finns kring en koloniträdgårdsförening som vår.
Alf har dessutom blivit vald till kassör i regionen.
Styrelsen har blivit vald för att bland annat ta ansvar för att föreningen föl-jer stadgar, miljöpolicy och överenskommelser med kommunen som äger marken.
Styrelsen beslutade därför att före nästa styrelsemöte företa en inspektions-runda för att se hur väl föreningens kolonister följer de bestämmelser som råder gällande exempelvis höjden på träd och buskar.
2018 06 01
Anders
 
 
På gång i sommarstaden

På gång i sommarstaden

Aktuellt

Hela kalendern 2019

Nyheter
Alla nyheter 2019
Prenumerera på nyheter!