Rapport från styrelsen
2018-04-27 anders
På senaste styrelsemötet godkände vi två överlåtelser så vi hälsar därför de nya kolonisterna på lotterna 51 och 98 välkomna till Sommarstaden.
Under vintern har även stugan på lott 70 bytt ägare och vi hälsar även de nya medlemmarna där välkomna.
På mötet rapporterades att städgruppen nu är komplett vilket känns väldigt bra.
Lördagen den 5 maj har vi årets första arbetsdag. Då ska vi dels gräva för ledningar till ljussättningen av tulpanträdet och dels städa Dansbanan inför säsongen.
Dessutom blir det som vanligt rensning av ogräs på de ytor som inte gränsar direkt till någon lott.
Och naturligtvis blir det gemensamt mingel med kaffe och varmkorv efteråt.
Vi håller på att försöka lämna ”slit och släng”-stadiet i kiosken genom att införskaffa kaffekoppar och assietter av porslin, liksom skedar av metall i stället för pappersmuggar och plastskedar.
Är det någon som har överblivna serviser? Lämna dom då på Dansbanan i stället för på soptippen eller återvinningen.
Styrelsen uppmanar de som ännu inte har fyllt i blanketten ”Godkännande av registrering av personuppgifter” att göra det. Får vi inte in alla godkän-nanden äventyras våra möjligheter att hålla ett medlemsregister så som vi hitintills gjort. Det skulle även i förlängningen äventyra den service som vi får från förbundet, inklusive tidningen.

2018 04 26
Anders
 
 
På gång i sommarstaden

På gång i sommarstaden

Aktuellt

Hela kalendern 2019

Nyheter
Alla nyheter 2019
Prenumerera på nyheter!