Rapport från styrelsen
2018-10-04 anders
Sedan förra styrelsemötet har stugan på lott 109 bytt ägare och vi hälsar de nya kolonisterna välkomna.
Mötet gav också sitt godkännande till en ombyggnad på lott 51.
På mötet framkom att det kan vara svårt för nya kolonister att komma in i gemenskapen på exempelvis arbetsdagarna. Den sista arbetsdagen tyckte de flesta var en klar förbättring i detta hänseende då den nya vaktmästargruppen styrde upp arbetet med fast och vänlig hand.
Vi bör dock alla tänka på det faktum att en nybliven kolonist på arbetsdagen omöjligen kan känna till allt vad vi gamla uvar tar för givet.

Varje styrelsemöte innehåller en rapport om ekonomin från kassören. Denna gången kunde styrelsen konstatera att ekonomin är mycket god. Bland annat beror det på att arrendet höjdes med anledning av satsningen på WiFi. Nu har vi inte längre några kostnader för WiFi då dessa har övertagits av de enskilda kolonister som vill ha internetuppkoppling i sin stuga.
Det kommer alltså att bli pengar över det pågående räkenskapsåret. Samtidigt vet vi att exempelvis golvet på dansbanan behöver bytas och att en paviljong utanför dansbanan efterfrågas i stället för det tält vi brukar ha där. På nästa styrelsemöte ska vi diskutera om vi ska föreslå arrendesänkning inför årsmötet eller budgetera för investeringar.
På mötet diskuterades också om att eventuellt införa en ny aktivitetsdag. En slags skördefest i september/oktober då allmänheten kan bjudas in för att smaka av frukt och grönt som odlats i Sommarstaden samtidigt som kolonister kan byta växter med varann och andra trädgårdsentusiaster.
Styrelsen har fått in en skrivelse som informerade att en kolonist haft nattlig påhälsning i september. Någon lyste in i stugan, men ingen inbrott gjordes och inget blev stulet. Men när vi nu går mot Sommarstadens vintervila kan det vara värt att uppmana till försiktighet med att förvara dyrbarheter i kolonistugan. Tjuven är ju alltid svår att låsa ute.

Den 27 oktober kommer vattnet att stängas och därefter kommer endast en toalett att var öppen. Miljöstationen stängs också för säsongen den dagen.
 
 
På gång i sommarstaden

På gång i sommarstaden

Aktuellt

Hela kalendern 2019

Nyheter
Alla nyheter 2019
Prenumerera på nyheter!