Vatten släpps på
2019-04-06 Kl:10 Plats:Sommarstaden 
Med början klockan 10 släpps vattnet på. Se till att kranar och ventiler är stängda.