Resning av midsommarstång
2018-06-21 Kl:17 Plats:Vid Dansbanan 
Frivilliga samlas kl 17 för att klä och resa midsommarstången.