topplogga

Historia

År 1905
År 1905 var det på tal att i Karlshamn anlägga koloniträdgårdar, det visade sig att endast 12 personer var intresserade.
1915 30 juni

Motion i ”Stadsfullmäktige” om anordnande av koloniträdgårdar mottogs av Stadsfullmäktige efter att man i Karlshamn bildat en förening ”Karlshamn Koloniträdgårdsförening u.p.a.”

Det sades i motionen att lämpligaste jordområdet skulle den s.k. Borgmästarevången vara. Alltså området öster och nordost om gamla järnvägslinjen mellan Surbrunnsparken och Hästhagen.
1915 11 april
4/11 1915 tog ”Drätselkammaren” upp för behandling angående koloniträdgårdar. Till kammaren hade inkommit 166 anmälningar om övertagande av koloniträdgårdsområdet. Det skedde 1916.
1925 27 september
Karlshamns Koloniträdgårdsförening firade sitt 10-årsjubileum.
1945 22 juni
Karlshamns Koloniträdgårdsförening firade sitt 30-årsjubileum.
1945
1945 får Lasarettet kolonitomterna till bostäder. En del av koloniområdet upplåts till Lasarettets bygge av personalbostäder i Surbrunnsparken. (nuvarande vandrarhemmet)
1953
1953 blev slutet för det gamla koloniområdet norr om Surbrunnsparken. Det hade i 37 år glatt och gagnat sina innehavare, för att vid att vid järnvägsberedningen ge plats år en ny bangård.

”Stora Mosse” blir koloniområdet med namnet ”Sommarstaden” väster om vägen förbi Lindströms gård i Hunnemara.

Koloniområdet omfattar ca 50.000 kvm, varav 42.000 kvm är avsedda för kolonilotter. Resten ca 8000 kvm till gångar i ytterområden, sammanlagt 141 lotter varav 4 lotter är gräsmattor.
Varje kolonilott är ungefär 15 x 20 m= 300 kvm.
1956
”Flaggprydd Sommarstad” invigdes med tal mm samtidigt som Karlshamns Koloniträdgårdsförening firade sitt 40-årsjubileum
1996
År 1996 firade Karlshamns Koloniträdgårdsförening 80-årsjubileum.