Städgrupp
 
 
Städgrupp består av följande:
 
Städgrupp Per Atmander
322129 070-3724788
Lott nr:30 Konvaljgången
 
Städgrupp Ingalill Fastrup
  073-4132700
Lott nr:38 Violgången
 
Städgrupp Susanne Forsberg
  076-8695968
Lott nr:102 Anemongången
 
Städgrupp Ann - Christine Gustafsson
  0768-358290
Lott nr:109 Syrengången