Byggrådet
 
Byggrådet utövar tillsyn över tillbyggnader.
Byggrådet är också en konsultativ verksamhet som har till uppgift att ge råd och anvisningar i byggfrågor.
Kontakta gärna styrelsen
 
Byggrådet består av följande:
 
Byggrådgivare Per Atmander
322129 070-3724788
Lott nr:30 Konvaljgången
 
Byggrådgivare Lennart Henriksson
marianne.lennart92@gmail.com
0454-321488 0731411353
Lott nr:92 Anemongången